Tractament preventiu contra l’escaldat per la campanya del suro 2018

Per aquesta campanya de lleva del suro del 2018, com ja va passar la campanya anterior, el producte per al tractament de l’escaldat de les alzines sureres no serà subministrat per part de l’administració forestal i per tant cal que cada propietari adquireixi el producte necessari. Per a facilitar l’aprovisionament d’aquest producte Quality Suber ha fet una compra conjunta de fungicida i colorant per poder distribuir els productes entre els seus proveïdors. Recordar que per poder utilitzar aquests productes és necessari disposar del  carnet d’aplicador i manipulador de fitosanitaris.