Singular Wood

Posem en valor fusta de característiques especials i de valor afegit gràcies a la seva singularitat

Fustes locals

Proposem valoritzar fustes locals a diferència dels magatzemistes actuals que comercialitzen principalment amb fustes importades

Cadena de Valor

El mateix model que plantegem intenta traçar cadena de valor: connecta el proveïdor de la fusta, transforma i fa venda públic (especialitzat)

Fustes singulars

El model es basa en fusta de grans dimensions i de característiques especials (per la seva bellesa, singularitat, etc…) a diferència d’un magatzem que tracta amb fusta estandarditzada.

  

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 de Cooperació per a la innovació del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020