La redacció d’aquest document és una iniciativa promoguda per la Diputació de Girona amb l’objectiu d’incentivar la Gestió Forestal Sostenible i fomentar circuits locals la producció i consum d’estella forestal i alhora planificar actuacions d’adaptació al Canvi Climàtic.

Equip redactor: Cooperativa Forestal

Setembre 2019