Aquest document dona a conèixer que és la gestió forestal sostenible i els instruments d’ordenació forestal; tot exposant què són i tot el que comporten.

Febrer 2019