Grup Operatiu PINEA

El projecte té com a objectiu principal rrecuperar la producció de pinyó mediterrani i, en la mesura del possible, incrementar-la.