A Catalunya, la superfície d’alzina surera arriba gairebé a les 70.000 ha, i a les 100.000 ha quan es fa referència a boscos mixtes amb presència d’alzina surera.

Actualment, s’extreuen entre 3.000 i 4.000 tones anuals de suro majoritàriament a les comarques gironines, tot i que el potencial productiu de suro a Catalunya es xifra en unes 8.000 tones anuals. Segons dades d’APCOR, a Catalunya es produeix prop del 2% del suro mundial.

Autors:
Joan Rovira (Cooperativa Forestal)
Albert Hereu (ICSuro)
Patricia Jové (ICSuro

Col·laboradors:
Rosendo Castelló (CFC)
Roser Mundet (CFC)
Josep M. Tusell (CFC)
Francesc Pla (Quality suber, SL)