QUALITY PINEA – Projecte per promoure la rendibilitat de la cadena de valor del pi pinyer, promoure la gestió sostenible dels boscos i evitar l’abandonament de la gestió de les pinedes de pi pinyer.

El pi pinyer és una de les espècies de pi més apreciades del mediterrani degut a la varietat de productes i serveis que ofereix (fusta, pinyó, paisatge …). El seu fruit, el pinyó, té un gran valor econòmic; la seva producció i la seva qualitat depenen, entre d’altres, dels factors climàtics, però també de la gestió dels boscos. No obstant això, aquest potencial no està prou explotat als Pirineus a causa de la dificultat de la recol·lecció i l’estimació de la producció anual. A més, no hi ha cap agrupació de productors per optimitzar els costos de la recol·lecció i concentrar l’oferta. Davant d’aquesta situació, el projecte busca promoure l’activitat econòmica relacionada amb el pinyó estudiant el mercat actual i el desenvolupament potencial d’estratègies innovadores de comercialització, incloent un nou sistema de concentració de l’oferta i una plataforma transfronterera de compra i venda de pinyes i pinyons.

Per aconseguir una bona producció s’han d’aplicar models de gestió adequats. També és important millorar les tècniques de recol·lecció de les pinyes i la regulació de la seva explotació i comercialització.

En el context del bosc mediterrani, el pi pinyer és una de les espècies més importants per a la seva capacitat de resistència al foc i la seva multifuncionalitat.

Existeix, a més, la possibilitat de realitzar plantacions de pi pinyer empeltat, que facilita una entrada en producció de pinyes més precoç i una producció més abundant.